Menu Close

YAYASAN ASSUNNAH HUSNUL KHOTIMAH MALANG

Latar belakang

Allah azza wa jalla berfirman, “Katakanlah (Muhammad) “inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, mengajak kalian kepada Allah diatas bashirah (petunjuk dan ilmu). Mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik” (QS. Yusuf:108)

Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah untuk berdakwah di tengah-tengah umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Maka sesungguhnya jalan dakwah ini adalah jalan yang mulia. Satu jalan yang diwariskan oleh manusia-manusia terpilih dan mulia dari masa ke masa, yaitu jalannya para nabi dan rasul ‘alaihimus shalaatu wassalaam.

Tetapi pada saat yang sama perlu disadari pula bahwa jalan dakwah ini bukanlah jalan yang mudah atau berhiaskan bunga di segala sisinya. Bahkan ia adalah jalan yang terjal, berliku, penuh tantangan serta berhiaskan onak dan duri. Oleh karenanya dalam meniti jalan dakwah ini diperlukan adanya satu wadah yang dapat mengorganisir dan mengontrol arahnya sehingga dakwah Islam yang mulia ini benar-benar dapat memberi kontribusi dan manfaat yang nyata.

Berangkat dari uraian latar belakang diatas maka dengan memohon rahmat dan taufiq dari Allah, didirikanlah yayasan As-sunnah Husnul Khotimah ini di kota Malang yang indah dan sejuk sebagai upaya untuk dapat membawa kehidupan Islami di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekaligus sebagai wadah untuk berkhidmat kepada ummat.

Visi dan Misi Yayasan 

Visi

Menjadi yayasan Islam yg terdepan dalam memberikan manfaat dan berkhidmat kepada ummat dengan meneladani Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam dan para Sahabat Beliau Radhiyallahu ‘Anhum

Misi

  • Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan Islam kepada seluruh kalangan umat Islam
  • Ikut andil dalam upaya amar ma’ruf nahi munkar dengan cara yang santun dan berakhlaq Islami
  • Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat untuk umat
  • Berperan dalam mewujudkan ikatan ukhuwah Islamiyyah dari seluruh elemen umat Islam
  • Bersinergi dengan jajaran pemerintah maupun elemen umat Islam dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik

Motto

“Hidup harus bermanfaat. Manusia terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia”

Amal usaha

Dalam menerjemahkan visi dan misinya. Disusunlah sejumlah amal usaha yang diharapkan dapat merealisasikan arah dan tujuan yayasan As-sunnah Husnul Khotimah, yang meliputi :

  1. Masjid Salman Al Farisi Radhyallahu’anhu. Masjid Salman Al Farisi Radhyallahu’anhu didirikan sebagai sarana beribadah sekaligus sebagai wahana kaum muslimin untuk dapat menimba mata air ilmu warisan Nabi Muhammad shalallahu’alaihi wasallam dan para sahabatnya. Diharapkan pula masjid ini bisa menjadi wadah dan rumah bagi kaum muslimin untuk menghidupkan budaya masyarakat yang Islami
  2. Pondok pesantren Daarus Sunnah. Ponpes Daarus Sunnah didirikan sebagai wadah pembinaan keislaman bagi para lulusan SMA/sederajat dengan penekanan pembinaan pada pendalaman ilmu Al-Quran serta penanaman akhlaq dan budi pekerti yang luhur.
  3. IBS Al Hamra. Islamic Boarding School (IBS) Al Hamra adalah lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren setingkat SMP dan SMA. Tujuan didirikannya IBS Al Hamra ini adalah dalam rangka turut memberikan solusi bagi kaum muslimin yang ingin menanamkan fondasi akhlaq dan aqidah yang kuat bagi anak-anaknya dan dibarengi dengan pendidikan umum sebagaimana pembelajaran di sekolah formal. Keberadaan IBS Al Hamra ini juga diniatkan sebagai salah satu jalan dakwah yayasan kepada masyarakat dan wadah untuk berkhidmat dan memberi manfaat kepada ummat.
  4. Bina ummat. Bina ummat adalah satu unit amal usaha yayasan yang didirikan dalam rangka pembinaan keislaman bagi masyarakat luas sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan amar ma’ruf nahi munkar. Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya senantiasa mengedepankan cara yang elegan, ilmiah serta akhlaq yang mulia.
  5. Bismat (Bisnis untuk ummat). Bismat didirikan dalam rangka pemberdayaan potensi kaum muslimin sekaligus diharapkan dapat tampil sebagai motor penggerak roda perekonomian ummat yang profitnya kembali pada bingkai berkhidmat untuk ummat

 

Susunan Pengurus Yayasan tahun 2018/2019
Dewan Pembina :

Ketua Pembina                : Ustadz Abdullah Sholeh Hadrami

Wakil Ketua Pembina I    : Ustadz Drs. Taufik Kusuma,

Wakil Ketua Pembina II   : Bapak Muhammad Rifai, S.T., M.B.A.

Dewan Pengawas :

Ketua Pengawas             : K.H Abdul Wahid  Ghozali S.Ag., M.Pdi.

Wakil Ketua Pengawas   : Mohammad Ariawan, S.T.

Dewan Pengurus :

Ketua Yayasan                : Deden Ferry Y, S.Si, S.Pd.

Wakil ketua Yayasan       : Mujahidin Ahmad, M.Sc.

Sekretaris I                      : M. Irkham M, S.T., M.T.

Sekretaris II                     : Broto Poernomo, S.Kom, M.Kom

Bendahara I                     : David Widianto, S.H.,M.Kn.

Bendahara II                    : Nur Tri Wahyudi